Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

4205 30a3
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaalicexxx alicexxx
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
5363 51d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialeksandra leksandra
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vialeksandra leksandra
0801 7ae5 500
Reposted fromverronique verronique vialostindreams lostindreams
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialeksandra leksandra
4400 7d8e
Reposted fromrol rol vialeksandra leksandra
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz vialostindreams lostindreams

February 15 2018

9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viabarock barock
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary

February 14 2018

5317 0d75 500

ojrzasphotoblog:

Two lost souls swimming in a fish bowl

Brighton
Praktica Super TL2 + Fomapan 200

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper vialaters laters
2602 4923 500

eicasa:

André Kertész — Budapest, October 7, 1920

Reposted frominfinitenoise infinitenoise vialaters laters
- Życie z powieścią nie ma nic wspólnego - stwierdza ponuro Graboletta. - Ono się nie układa w jedną całość. Byłaś kiedyś inną Bożenką i będziesz innymi Bożenkami. Historie, które opowiadamy sobie przy winie, tak jak teraz, nie łączą się ze sobą ani nic z nich nie wynika. Życie jest bardziej jak zbiór opowiadań. Poszarpane, nieprzewidywalne. Uwierz mi, mojego czy twojego życia nikomu by się nie chciało czytać.
— Jakub Małecki "Ślady"
Reposted fromdreamadream dreamadream vialaters laters
5414 d926 500
source: ig @a_adick
Reposted fromszatanista szatanista vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl