Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2018

Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal.
A przecież żal. 

— Ignacy Karpowicz
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialuron luron
0065 b774 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou vialuron luron
2149 9f03 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialuron luron

February 16 2018

4205 30a3
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viaalicexxx alicexxx
2225 8b62
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viairmelin irmelin
5363 51d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialeksandra leksandra
2902 12c6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeksandra leksandra
4282 342f

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

7713 9535
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialeksandra leksandra
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu vialeksandra leksandra
0801 7ae5 500
Reposted fromverronique verronique vialostindreams lostindreams
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialeksandra leksandra
4400 7d8e
Reposted fromrol rol vialeksandra leksandra
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz vialostindreams lostindreams

February 15 2018

9080 4571
Reposted fromiamstrong iamstrong viabarock barock
Człowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie 
o tym, czego nie zna.
— A. Camus
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl