Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

6469 9368 500

Emily Jeffords | @emily_jeffords

Reposted fromkimik kimik viazf zf
Kiedy zapada noc mam jasność, że będę śnił o tym przez co nie mogę zasnąć
— Quebonafide "Vanilla Sky"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viadualistycznie dualistycznie
On zakochał się w niej od razu, ona zakochała się najpierw w jego wierszach, bo każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromjust-breathe just-breathe viastopme stopme
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastopme stopme
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
me
Reposted fromhighhopes highhopes viaflyleaf flyleaf
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaawakened awakened
5640 9c87 500
Reposted fromfau fau viaawakened awakened
5191 690e 500

dennybitte:

carefree beach

by Denny Bitte

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viaawakened awakened
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viaawakened awakened
7933 3440 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura viaawakened awakened
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaawakened awakened
9115 9b18
Reposted fromlittlefool littlefool viaawakened awakened
jeśli kiedykolwiek miałeś kogoś tak bliskiego
dobrze wiesz o czym myśli się jadąc autobusem
po co śpiewa się Te piosenki
i co wymyśla się, leżąc w łóżku, tuż przed snem. ' 
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaawakened awakened
9352 34c8
Reposted fromLittleJack LittleJack viaawakened awakened
4067 c64f
9153 3df1 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl