Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Poczułam, że strasznie mnie do niego ciągnie. I strasznie mi nie wolno.
— Z cyklu:Umiejętnie bezczelni faceci poniewierają nam umysły
Reposted fromraspberryjam raspberryjam viaiammistake iammistake
6619 95fe 500
26.

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viawiecznosci wiecznosci
3640 caf4 500
Tylko kobiety potrafią mówić głosem, w którym ból rozsadza każde słowo.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaiammistake iammistake
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viaMaddoxx Maddoxx
Reposted frommrrru mrrru viaMaddoxx Maddoxx

November 09 2018

Kobiety rozbraja się słowami.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
1305 be52 500
Reposted fromfantik fantik viaMaddoxx Maddoxx
3456 8c21

Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaiammistake iammistake
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMaddoxx Maddoxx
rozbierz mnie
słowo w słowo
a zobaczysz ile noszę
milczenia
— Mateusz Brucki "erotyk z palcem na ustach"
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaiammistake iammistake
Reposted from4777727772 4777727772 viaMaddoxx Maddoxx
4065 84a3
Reposted fromkarahippie karahippie viaMaddoxx Maddoxx

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
— Halina Poświatowska
Może to brzmi niewiarygodnie, ale nieraz wystarczy powiedzieć komuś, jak się czujesz, żeby poczuć się lepiej.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianiebieskieoczy niebieskieoczy
5320 5cb1 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia vianiebieskieoczy niebieskieoczy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl