Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2019

3648 375c 500
Reposted fromoll oll viagabrynia gabrynia
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viagabrynia gabrynia
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viagabrynia gabrynia
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viagabrynia gabrynia

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viapomruki pomruki
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viapomruki pomruki
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viapomruki pomruki
9080 a844 500
Reposted frompampunio pampunio

November 10 2018

4009 6ed0 500
Isabel Steva Hernandez
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaiammistake iammistake

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viaiammistake iammistake
4077 d6ac 500
Isabel Munoz
Reposted fromPoranny Poranny
0557 5a40
Reposted froma-s a-s viaiammistake iammistake
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viacotarsky cotarsky
9956 704c 500
Reposted fromRowena Rowena viacotarsky cotarsky
Jak wiele może stracić człowiek, zanim się załamie?
— Louise Jensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl