Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2019

Chodźmy się kochać, mówisz, a ja nie muszę nigdzie iść, bo kocham Cię tu i teraz.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromxalchemic xalchemic viatwice twice
2991 fa51 500
Reposted fromcroiea croiea viabardzodobrarada bardzodobrarada
1431 5b39 500
Reposted fromdmnkam dmnkam vialoneliestofangels loneliestofangels
1765 a206 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabadblood badblood

January 02 2019

9011 a95e 500
Reposted frompampunio pampunio
3648 375c 500
Reposted fromoll oll viagabrynia gabrynia
8162 0912 500
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viagabrynia gabrynia
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viagabrynia gabrynia
Cisza ma kształt twojej nieobecności.
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromvith vith viagabrynia gabrynia

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viapomruki pomruki
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viapomruki pomruki
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viapomruki pomruki
9080 a844 500
Reposted frompampunio pampunio

November 10 2018

4009 6ed0 500
Isabel Steva Hernandez
Reposted fromPoranny Poranny
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaiammistake iammistake

pragnę cię, od tego chciałabym zacząć
— ty mnie nie chcesz, na tym chciałabym zakończyć.
Reposted fromnieuciekaj nieuciekaj viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl